Công ty TNHH MTV - SX in bao bì Minh Gia Phát

Giáo Án

Sổ da  MGP-051

Sổ da MGP-051

Sổ da MGP 051 200 trang, định lượng 70~80 gsm, độ trắng 92-95 ISO, kích thước 120 mm x 190 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng, hàng Việt Nam chất lượng cao
Sổ da cao cấp MGP-A4

Sổ da cao cấp MGP-A4

Sổ da cao cấp MGP-A4 200 trang, định lượng 70~80 gsm, độ trắng 92-95 ISO, kích thước 208mm x 295mm , chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng, hàng Việt Nam chất lượng cao
Sổ da màu Đen MGP-091

Sổ da màu Đen MGP-091

Sổ da màu đen 200 trang, định lượng 70~80 gsm, độ trắng 92-95 ISO, kích thước 170mm x255 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng, hàng Việt Nam chất lượng cao
Sổ da màu Đen MGP-051

Sổ da màu Đen MGP-051

Sổ da màu đen 200 trang, định lượng 70~80 gsm, độ trắng 92-95 ISO, kích thước 120 mm x 190 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng, hàng Việt Nam chất lượng cao
Sổ da màu xanh MGP-071

Sổ da màu xanh MGP-071

Sổ da màu xanh 200 trang, định lượng 70~80 gsm, độ trắng 92-95 ISO, kích thước 150 mm x 210 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng, hàng Việt Nam chất lượng cao
Sổ lò xo Happy Cat

Sổ lò xo Happy Cat

Sổ lò xo Happy Cat , kích thước 100mm x 70mm , định lượng 70 gsm,100 trang độ trắng 92-95 ISO,chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng, hàng Việt Nam chất lượng cao
Sổ da ADVANCE MGP-A4

Sổ da ADVANCE MGP-A4

Sổ da ADVANCE MGP-A4 200 trang, định lượng 70~80 gsm, độ trắng 92-95 ISO, kích thước 208mm x 295mm , chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng, hàng Việt Nam chất lượng cao
Sổ da tổng hợp K8 400 trang

Sổ da tổng hợp K8 400 trang

Sổ tổng hợp K8 400 trang, định lượng 70~80 gsm, độ trắng 92-95 ISO, kích thước 160 mm x 230 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng, hàng Việt Nam chất lượng cao
Sổ lò xo Hình thú

Sổ lò xo Hình thú

Sổ lò xo Hình thú , kích thước 80mmx120mm, định lượng 70 gsm,100 trang độ trắng 92-95 ISO,chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng, hàng Việt Nam chất lượng cao
2016 Copyright Minh Gia Phát, All Right Reserved. Design by Nina
  • Đamg Online | 2
  • Tổng truy cập | 152273