Công ty TNHH MTV - SX in bao bì Minh Gia Phát

Vở Học Sinh

Vở sinh viên Bốn Mùa 96 trang

Vở sinh viên Bốn Mùa 96 trang

Vở sinh viên Bốn Mùa 96 trang, định lượng 80 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 170x250 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh MONOKURO BOO 200 trang

Vở học sinh MONOKURO BOO 200 trang

Vở học sinh MONOKURO BOO 200 trang, định lượng 70 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 175x250 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Thanh xuân 200 trang

Vở học sinh Thanh xuân 200 trang

Vở học sinh Thanh xuân 200 trang, định lượng 70 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 175x250 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Khen Thưởng 96 trang

Vở học sinh Khen Thưởng 96 trang

Vở học sinh Khen thưởng 96 trang, định lượng 100 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Super Vip 96 trang

Vở học sinh Super Vip 96 trang

Vở học sinh Super Vip 96 trang, định lượng 120 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Shin Cậu bé bút chì  200  trang

Vở học sinh Shin Cậu bé bút chì 200 trang

Vở học sinh Shin Cậu bé bút chì 200 trang, định lượng 80 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Shin Cậu bé bút chì 96 trang

Vở học sinh Shin Cậu bé bút chì 96 trang

Vở học sinh Shin Cậu bé bút chì 96 trang, định lượng 120 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Shin-Cậu bé bút chì  96 trang

Vở học sinh Shin-Cậu bé bút chì 96 trang

Vở học sinh Shin-Cậu bé bút chì 96 trang, định lượng 100 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Panda 96 trang

Vở học sinh Panda 96 trang

học sinh Panda 96 trang, định lượng 100 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
2016 Copyright Minh Gia Phát, All Right Reserved. Design by Nina
  • Đamg Online | 3
  • Tổng truy cập | 152279