Công ty TNHH MTV - SX in bao bì Minh Gia Phát

Tập Vở học sinh dùng cho học sinh cấp 2, cấp 3 ( dòng sản phẩm định lượng 60, 70, 80)

Tập học sinh 200 trang

Tập học sinh 200 trang

Tập học sinh 200 trang định lượng 60, 70 gsm chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh MONOKURO BOO  200  trang

Tập học sinh MONOKURO BOO 200 trang

Tập học sinh MONOKURO BOO 200 trang, định lượng 70 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 175x250 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Thanh xuân 200 trang

Tập học sinh Thanh xuân 200 trang

Tập học sinh Thanh xuân 200 trang, định lượng 70 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 175x250 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh ABC 96 trang

Tập học sinh ABC 96 trang

Tập học sinh ABC 96 trang, định lượng 80 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Gấu Teddy 96 trang

Tập học sinh Gấu Teddy 96 trang

Tập học sinh Gấu Teddy 96 trang, định lượng 80 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Góc phố 200  trang

Tập học sinh Góc phố 200 trang

Tập học sinh Góc phố 200 trang, định lượng 60 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 175x250 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Shin Cậu bé bút chì  200  trang

Tập học sinh Shin Cậu bé bút chì 200 trang

Tập học sinh Shin Cậu bé bút chì 200 trang, định lượng 80 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Lucky  96 trang

Tập học sinh Lucky 96 trang

Tập học sinh Lucky 96 trang, định lượng 70 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Dâu Tây  96 trang

Tập học sinh Dâu Tây 96 trang

Tập học sinh Dâu Tây 96 - 200 trang, định lượng 60 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
2016 Copyright Minh Gia Phát, All Right Reserved. Design by Nina
  • Đamg Online | 2
  • Tổng truy cập | 144110