Sắc Màu

Sắc Màu

Sắc Màu

Sắc Màu

Sắc Màu
Sắc Màu

Tập học sinh

  • Sắc Màu

  • Mã SP: Mã SP
  • Số trang: 96 - 200
  • Dòng kẻ: kẻ ngang
  • Kích thước: 155x205 mm
  • Định lượng: 60g
  • Độ trắng: ISO 92
  • Đóng gói: 100 Quyển/ Thùng
  • Kiểu bìa: 4 bìa
  • Liên hệ:

Mỗi gam màu có một ý nghĩa riêng và nhiều màu hợp lại trong tập vở " Sắc Màu" tạo nên một cá tính riêng của tập vở Minh Gia Phát

Tạo nên vẻ trẻ trung, năng động cho lứa tuổi học trò.

2016 Copyright Minh Gia Phát, All Right Reserved. Design by Nina