Dâu tây

Dâu tây

Dâu tây

Dâu tây

Dâu tây
Dâu tây

Tập học sinh

  • Dâu tây

  • Mã SP: 0
  • Số trang: 96 - 200
  • Dòng kẻ: kẻ ngang xám
  • Kích thước: 155x205 mm
  • Định lượng: 60g
  • Độ trắng: ISO 92
  • Đóng gói: 100 Quyển/ Thùng
  • Kiểu bìa: 4 bìa
  • Liên hệ:

Trái dâu tây (Strawberry) có hình dáng giống trái tim bao hàm sự trong sáng, đam mê và hàn gắn. "The delicate heart-shaped berry has always connoted purity, passion and healing." 
Dâu tây còn là biểu tượng của thần ái tình Venus vì màu đỏ và hình trái tim của nó. 
 

2016 Copyright Minh Gia Phát, All Right Reserved. Design by Nina