Công ty TNHH MTV - SX in bao bì Minh Gia Phát

Tập học sinh

Tập học sinh Shin Cậu bé bút chì 96 trang

Tập học sinh Shin Cậu bé bút chì 96 trang

Tập học sinh Shin Cậu bé bút chì 96 trang, định lượng 120 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Giáo án 200 trang

Giáo án 200 trang

Giáo án 200 trang, định lượng 60 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 210 mm x 297 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Super Vip 96 trang

Tập học sinh Super Vip 96 trang

Tập học sinh Super Vip 96 trang, định lượng 120 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Phép Thuật 96 trang

Tập học sinh Phép Thuật 96 trang

Tập học sinh Phép thuật 96 trang, định lượng 120 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Gấu Teddy 96 trang

Tập học sinh Gấu Teddy 96 trang

Tập học sinh Gấu Teddy 96 trang, định lượng 80 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Góc phố 200  trang

Tập học sinh Góc phố 200 trang

Tập học sinh Góc phố 200 trang, định lượng 60 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 175x250 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Shin Cậu bé bút chì  200  trang

Tập học sinh Shin Cậu bé bút chì 200 trang

Tập học sinh Shin Cậu bé bút chì 200 trang, định lượng 80 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Lucky  96 trang

Tập học sinh Lucky 96 trang

Tập học sinh Lucky 96 trang, định lượng 70 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Dâu Tây  96 trang

Tập học sinh Dâu Tây 96 trang

Tập học sinh Dâu Tây 96 - 200 trang, định lượng 60 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh MONOKURO BOO  96 trang

Tập học sinh MONOKURO BOO 96 trang

Tập học sinh MONOKURO BOO 96 trang, định lượng 70 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Điểm 10  96 trang

Tập học sinh Điểm 10 96 trang

Tập học sinh Điểm 10 96 trang, định lượng 100gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Tập học sinh Bé Ngoan 96 trang

Tập học sinh Bé Ngoan 96 trang

Tập học sinh Bé Ngoan 96 trang, định lượng 100gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở Học Sinh Búp Măng 96 trang

Vở Học Sinh Búp Măng 96 trang

Vở Học Sinh Búp Măng 96 trang, định lượng 100gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
2016 Copyright Minh Gia Phát, All Right Reserved. Design by Nina
  • Đamg Online | 3
  • Tổng truy cập | 144113